Julshower 2020

Från och med den 8 oktober är det enligt regeringens beslut tillåtet att genomföra arrangemang som krogshower och andra typer av uppträdanden i samband med en sittande middag utan begränsning av antal deltagare. Vi har självklart vidtagit alla åtgärder för att garantera en trygg och säker miljö för alla. Vår restaurang Ovalen är stor och rymlig med gott om avstånd mellan borden och sällskapen. Utöver våra som alltid noggranna hygienrutiner innebär det att vi i år kommer ta emot betydligt färre gäster och skapar större säkerhetsavstånd, allt enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
Handsprit finns utplacerad på samtliga bord.