Årlig uppföljning av Svanenarbetet

Aros__3055 0006_logo
Årlig uppdatering av Aros Congress Centers miljöarbete

Nu har vi gjort en uppföljning av Svanen-dokumentationen och vi kan säga att vi har förbättrat oss på flera punkter. Det som är roligt tycker jag är att det är ”stora” punkter som ex. elförbrukning och livsmedel.
Fastigheten har även certifierats som GreenBuilding Partner, säger Sara Östman som är Aros Congress Centers projektledare för Svanen. 

Genom Mälarenergis energieffektivisering har Fastighets AB Congresshuset i Västerås minskat sin energianvändning med mer än 25%. De når därmed de europeiska klimatmålen och har därför certifierats som GreenBuilding Partner.  Läs pressreleasen här

Energi
Vi har minskat vår totala energianvändning med ca 430 MWh per år (varav elen står för ca 340 MWh) Detta kan förklaras av att vi har tagit bort 2 st mätare som avsåg kylmaskinen på taket

Energianalys
Vi visar på att byggnaden har blivit GreenBuilding Partner.

Ventilation
Under 2014 genomfördes en renovering/byte av ventilation vilket innebär att vi har övergått till behovsstyrd ventilation.

Trycksaker
Nya leverantörer av trycksaker har lett till 100% Svanenmärkta trycksaker

Förbrukningsartiklar
Vi har bytt ut stora delar av vårt sortiment av servetter till Svanenmärkta alternativ.

Ekologiska Livsmedel och drycker
Vi har ökat vår procentuella andel ekologiska produkter med 4,7%

Hållbarhetsråvarumärkt Fisk och skaldjur
Vi har ökat vår procentuella andel hållbarhetsråvarumärkt fisk/skaldjur med 1,2%